Sociale Werkplaats

In augustus 2011 startte Fietsen in Suriname met haar sociale werkplaats in Nieuw Nickerie. Met dit project willen we een bijdrage leveren aan een verbeterde levensstandaard van jongeren met een beperking. Door hun beperking hebben ze vaak een lastige thuissituatie en is het moeilijk om een "gewoon" leven te leiden net als hun leeftijdsgenootjes. Wij geloven in de potentie van deze jongeren en willen ons hard maken voor deze groep door ze kansen te geven, te laten zien dat ze een waardig leven kunnen leiden en onder goede begeleiding veel kunnen bereiken.

Doel 
Fietsen in Suriname heeft connecties met diverse scholen om zo in contact te komen met de doelgroep voor dit project. We leiden de jongeren op in de sociale werkplaats en trainen ze in fietsreparatie en -onderhoud. Zo willen we hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Na afronding van de opleiding is er voor een aantal van hen een baan weggelegd bij Fietsen in Suriname. Daarnaast ondersteunen we de jongeren in hun zoektocht naar werk. Met onze kennis van de wensen en het vermogen van deze jongeren gaan we ook het gesprek aan met andere bedrijven. Zo hopen we het bedrijfsleven te stimuleren om in deze groep te investeren en ze een kans te geven.

Lesprogramma 
Het lesprogramma is opgebouwd uit modules waarin alle onderdelen van de fiets aan bod komen. Zo leren ze onder andere hoe ze een band moeten plakken, ketting kunnen maken en een slag uit het wiel kunnen halen. Maar ze leren veilig te werken in de werkplaats. De modules zijn speciaal ontwikkeld voor deze groep, zodat ze in hun eigen tempo de leerstof kunnen doorlopen. De jongeren komen drie keer per week voor lessen van ongeveer twee uur.

Toekomst  
Helaas is goede zorg en begeleiding nog niet voor alle jongeren met een beperking in Suriname beschikbaar. Een negatief stigma, een moeilijke thuissituatie en het gebrek aan financiƫle en institutionele middelen, maken het leven van veel mensen met een handicap of beperking zwaar. Met onze sociale werkplaats kunnen we in ieder geval een aantal jongeren naast een leuke tijd ook een toekomstperspectief bieden.